Biz Kimiz?

TÜRK ALZHEIMER DERNEĞİ, Alzheimer hastalığı ve diğer demans sendromlarıyla ilgilenen sağlık personeli, hasta yakınları ve gönüllüler tarafından 2017 yılında kurulmuştur.

​Hastalık bilincinin geliştirilmesi, hastalığın toplumda tanınmasının sağlanması, hastaların ve yakınlarının desteklenmesi, kendi kendilerine yardım için zemin hazırlanması, daha iyi bilgilenme ve bakım sağlanması, bu konudaki bilimsel çalışmaların arttırılması ve desteklenmesi amacını gütmektedir.

​Alzheimer hastalığı gibi kesin tedavi olanakları olmayan, toplumun önemli bir kesimini etkileyen, hastayla birlikte tüm bir ailenin de yaşamını somut olarak değiştiren ve uzun yıllar süren bir hastalıkta toplumsal destek çok önemlidir.

​Aktif yaşayan ve üreten bir yetişkinin giderek çocuklaşması, geçmişte edindiği becerileri birer birer yitirmesi ve tamamen bakıma muhtaç hale gelmesi, bu konuyu sıradan bir sağlık sorunu olmaktan çıkarmaktadır. Aileler için tedavi yöntemleri aranması gereken bir hastalık olmasının ötesinde Alzheimer hastalığı, yeni bir yaşam biçimi anlamına da gelmektedir. Derneğin önemli amaçlarından biri bu hastalığın tanınmasını sağlamaktır.

​Bu iki aşamalı bir süreçtir:

Birinci aşama;

Unutkanlık ve diğer zihinsel işlev bozuklukları ile seyreden hastalıkların ya da bunamanın, yaşlanmanın doğal bir sonucu olmadığını duyurmak ve bu hastaların hekime başvurmasını sağlamaktır.

İkinci aşama ise;

Demansa (bunamaya) neden olan hastalık sürecinin belirlenmesi ve nadir de olsa tedavi edilebilir demans nedenlerinin ayrılması  gereklidir. Tanı sürecinden sonra ise, Alzheimer hastalığı tanısı konulan hastaları ve ailelerini bilgilendirmek ve uygun tedavi önerilerinde bulunmak gerekir. Hasta yakınları bir araya gelerek destek gruplarına katılabilirler. Bu gruplar, hasta yakınlarına hasta ve kendileri için psikolojik destek sağlar.

​ Ayrıca toplumu bilgilendirmek amacıyla sıklıkla Alzheimer hastalığı konusunda broşür hazırlanmakta ve dağıtılmaktadır.