Yönetim Kurulu

Mefküre Ülker

 Alzheimer Derneği Kurucusu 

 Yönetim Kurulu Başkanı 

Asuman Aydan Bildik

 Yönetim Kurulu Üyesi 

 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ramazan Küpeli

 Yönetim Kurulu Üyesi  

 Fundraising & Sponsoring 

Nurten Remzieva Kurdova

 Yönetim Kurulu Üyesi 

 Sayman - İdari ve Proje işleri Müdürü 

Murat Demir

 Yönetim Kurulu Üyesi 

 Yardımcı Sayman 

Gülgün Yücel Demir

  

 Yönetim Kurulu Üyesi 

Berna Sevil Demirci

  

 Yönetim Kurulu Üyesi