Demans Ortaklığı

Türk Alzheimer Derneği e.V. 04.Temmuz 2017 tarihinden beri Alman Alzheimer Derneği ile Demans Ortaklığı'na girmiştir.

Demans ortakları, demans hastalığı hakkında bilgi yayılımını sağlamak ve demans hasta ve ailelerine daha iyi anlaşılmasında açısından yardımcı olurlar.

Biz, demans konusu hakkında temel eğitim kursları veriyoruz.
 
Bu kurslar aileler ve gönüllüler, aynı zamanda günlük yaşamlarında demanslı hastalar ile tanışıp temasa geçen çeşitli meslek grubundan insanlara yöneliktir.

Bunlara örnek verecek olursak ,ticaretle uğraşan işçiler, toplu taşım çalışanları, bankada görevli veznedarlar ve tabiki polis ile itfaiyeyi dahildir.

Demans Ortakları projesi bir Alman Alzheimer Derneği e.V girişimidir.