Ev ziyaretleri

Alzheimer hastalarının gösterdiği olumsuz davranışların bir kısmı sıkıntıdan ve boş kalmaktan kaynaklanabilmektedir. 

Günlerinin daha iyi geçmesini ve yaşam kalitelerinin yükselmesini sağlamak bu açıdan önemlidir. Hasta meşgul edilebilir, gününü daha verimli ve mutlu geçirmesi sağlanabilirse, hastalıktan kaynaklanan olumsuz davranışlar azalabilir ya da kaybolabilir.

Bu konuda hasta yakınlarına destek olmak üzere, derneğimiz “Hasta Ev Ziyaretleri” programı başlatmıştır. Bu programa gönüllü katılan kişiler orta evre Alzheimer hastalarının evlerini ziyaret ederek, hastalarla sohbet ederek, çeşitli ev içi aktiviteleri birlikte gerçekleştirerek, onların hoşça vakit geçirmelerini sağlayacaklardır. 

Hasta yakınları ise bu ziyaretler sırasında ev dışındaki işlerini de yapabilme olanağına sahip olacaktır.​​

“Hasta ev ziyaretleri” programına katılarak gönüllü çalışmak istiyorsanız derneğimizi arayın: 022 03 903 46 09.