Bakım sigortası Danışmanlığı

Yardıma ve bakıma muhtaç duruma gelmeden önce bilgi edinmelisiniz!

Birçok kişi bakıma muhtaç olduklarında, sahip oldukları imkanlarını ve sigortalı olduklarını bilmemekteler.

Oysa ki 1995 yılından beri Almanya’da ikamet eden hemen hemen herkes bakım sigortasına sahiptir.
Yani bakıma muhtaç duruma geldiğinizde, hizmetlerden yararlanmak hakkına sahipsiniz.

Bundan dolayı bu konu ile ilgili önemli bilgileri sizin için bir araya getirdik.
 
Siz veya yakınlarınız bakıma muhtaç oldukları zaman,  bakım öncesi ve ortak ya da bakım ihtiyacıyla ilgili tüm sorularınızı ücretsiz, kapsamlı ve bağımsız bilgi ve danışmanlık sunuyoruz.

Bakım danışmanlığı (Pflegeberater/in) nedir?

Yasal sağlık sigortaları, yardıma ve bakıma muhtaç sigortalılarına ya da özel sağlık sigortası olan sigortalılara, bakım danışmanlığı verme zorunluluğu vardır.

Burada bakım ihtiyacı olan insanların, yaşam ve günlük hayat durumuyla baş etmek için yoğun danışmanlık yoluyla destek verilmesi amaçlanıyor. Danışmanlık, bakıma katkıda bulunan aile ortamından ya da sosyal ortamdan kişileri de kapsıyor.
 
Bakım sigortalarının danışmanlığına, güncel bakım durumunun belirlenmesi, bireysel bir bakım planının bakıma muhtaç kişi ve yakınlarıyla yakın işbirliği içinde hazırlanması gerekiyorsa, oluşturulması ve denetimi için verimli ve uyarlanmış destekle, evde bakım düzenlemelerini şekillendirmek ve sürdürmek dahildir.

Bakım danışmanın görevleri:
​​

  • Örneğin bunama başlangıcında, bakım ya da ilgi ihtiyacından önce danışmanlık
  • Örneğin bakım ya da ilgi ihtiyacında erken refakatli yardım planlaması 
  • Başvuru formlarının temini
  • Bakım konusuyla ilgili her türlü soruyla ilgili destek
  • İhtiyaç durumunda kişiye özel bir yardım planının hazırlanması
  • İhtiyaç durumunda, bakım destek noktasında bakım sigortaları tarafından bakım danışmanlığı hizmetinin verilmesi
  • Ödemelerden yararlanmakla ilgili somut yardımlar
  • Yerel destek seçenekleri hakkında bilgi  
  • Hukuki ve mali sorularla ilgili bilgi

Bu ve bunun gibi diğer sorunlarınızda size ücretsiz yardım ve destekde bulunuyoruz. 

Ayrıca evdeki bakımın kalitesini sağlayabilmek için onaylı  bakım uzmanları tarafından düzenli aralıklarda danışmanlık ziyaretleri gerekmektedir.

Bakım konusunda profesyonel olan uzmanlaramız, danışmanlık hizmeti verir ve özel durumunuza göre yardım ederler. 2. ve 3. bakım kademelerinde danışmanlık ziyaretleri altı ayda bir, 4. ve 5. bakım kademelerinden üç ayda bir gerçekleşir. Bu hizmetin masrafları da yine elbette  Bakım Sandığı tarafından üstlenilir.


Bizi 022 03 903 46 09 veya 022 03 903 46 10 hatlı numaralarımızdan hafta içi hergün saat 09:00 - 12:00 saatleri arası ulaşabilirsiniz.